Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Podhradie.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Podhradie

Objednávateľ - Sídlo Ulica 1.mája 194/61, 038 52 Podhradie

Objednávateľ - IČO 00316831

Dodávateľ Towercom, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36364568

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Podhradie

Objednávateľ - Sídlo Ulica 1.mája 194/61, 038 52 Podhradie

Objednávateľ - IČO 00316831

Dodávateľ Galileo Corporation s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Dodávateľ - IČO 47192941

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Podhradie

Objednávateľ - Sídlo Ulica 1.mája 194/61, 038 52 Podhradie

Objednávateľ - IČO 00316831

Dodávateľ Bukna, advokátska kancelária s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Jánškova 1545, 026 01 Dolný Kubín

Dodávateľ - IČO 36865044

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Podhradie

Objednávateľ - Sídlo Ulica 1.mája 194/61, 038 52 Podhradie

Objednávateľ - IČO 00316831

Dodávateľ Organika s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany

Dodávateľ - IČO 44555156

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Podhradie

Objednávateľ - Sídlo Ulica 1.mája 194/61, 038 52 Podhradie

Objednávateľ - IČO 00316831

Dodávateľ Brantner Fatra s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ul. Robotnícka 20, 036 01 Martin

Dodávateľ - IČO 31578861

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Podhradie

Objednávateľ - Sídlo Ulica 1.mája 194/61, 038 52 Podhradie

Objednávateľ - IČO 00316831

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 52436411

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.7.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Podhradie

Objednávateľ - Sídlo Ulica 1.mája 194/61, 038 52 Podhradie

Objednávateľ - IČO 00316831

Dodávateľ Alphabet group s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 11/C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 53056043

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.8.2023

Suma s DPH 45,01 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Podhradie

Objednávateľ - Sídlo Ulica 1.mája 194/61, 038 52 Podhradie

Objednávateľ - IČO 00316831

Dodávateľ BENETRIX, n.o.

Dodávateľ - Sídlo Priehradná 9A, 036 01 Martin

Dodávateľ - IČO 37983725

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.7.2023

Suma s DPH 7 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Podhradie

Objednávateľ - Sídlo Ulica 1.mája 194/61, 038 52 Podhradie

Objednávateľ - IČO 00316831

Dodávateľ Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 54669464

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 26.7.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.7.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Podhradie

Objednávateľ - Sídlo Ulica 1.mája 194/61, 038 52 Podhradie

Objednávateľ - IČO 00316831

Dodávateľ Brantner Fatra s. r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ul. Robotnícka 20, 036 01 Martin

Dodávateľ - IČO 31578861

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.6.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Podhradie

Objednávateľ - Sídlo Ulica 1.mája 194/61, 038 52 Podhradie

Objednávateľ - IČO 00316831

Dodávateľ Goldo s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo M. Dullu 4925/34, 036 08 Martin - Priekopa

Dodávateľ - IČO 47551062

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.6.2023

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Podhradie

Objednávateľ - Sídlo Ulica 1.mája 194/61, 038 52 Podhradie

Objednávateľ - IČO 00316831

Dodávateľ Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Kuzmányho 25, 036 80 Martin

Dodávateľ - IČO 36672084

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy