Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Ing. Bibiana Bellová

Zástupkyňa starostu obce

Ing. Bohuslav Bella

Poslanec

bohuslav.bella@gmail.com

Mgr. Dušan Koťka

Poslanec

duskot8@gmail.com

MVDr. Viera Milanová

Poslankyňa

Eva Tomková

Poslankyňa

evasibikova@gmail.com

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí 2023

Meno a priezvisko23. 01. 202323. 3. 2023 29. 5. 2023      
Ing. Bibiana Bellová// /      
Ing. Bohuslav Bella// /      
Mgr. Dušan Koťka// /      
MVDr. Viera Milanováospr.ospr. ospr.      
EvaTomkováospr./ /      

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2022

Meno
a priezvisko
10.01.28.2.31.3.31.05.9.6.16.6.18.07.19.07.17.10.16.11.
Ľudovít
Balšianka
ospr.//ospr.ospr.//ospr./ospr.
Ing. Peter
Bella
 / //ospr.ospr.////ospr.
Bc. Miriam
Tomková
/ospr.////////
Ľuboš
Koškár
 ///ospr.ospr./////
Ivana
Koťková
///ospr.ospr.ospr.ospr.ospr.ospr.ospr.
MVDr. Viera
Milanová
 /////ospr.////
Jaroslav
Vavák
ospr.  //ospr.ospr.////ospr
Meno
a priezvisko
16.11.28.10.14.12.28.12.     
Ing. Bibiana
Bellová
////     
Ing. Bohuslav
Bella
//ospr./     
Mgr. Dušan
Koťka
////     
MVDr. Viera
Milanová
////     
Eva
Tomková
////     

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2021

Meno
a priezvisko
15.01.15.3.10.05.09.08.08.11.15.11.22.11.06.12.
Ľudovít
Balšianka
 / osp. osp.   osp. ospr. ospr. //
Ing. Peter
Bella
 / / //ospr. ospr. ospr./
Bc. Miriam
Tomková
/////ospr./ospr.
Ľuboš
Koškár
 / / / / ospr.ospr.//
Ivana
Koťková
/////ospr./ospr.
MVDr. Viera
Milanová
 / / /osp./ospr.//
Jaroslav
Vavák
     /osp./ osp. ospr. ospr. / /

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2020

Meno a priezvisko11.05.202022.06.202021.9.202026.10.202007.12.2020
 Ľudovít Balšianka / /ospr.//
 Ing. Peter Bella / ospr.///
 Ľuboš Koškár / / / //
 Ivana Koťková / / / //
 MVDr. Viera Milanová / / / /ospr.
 Bc. Miriam Tomková / / / ospr./
 Jaroslav Vavák / / ospr. //

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2019

Meno a priezvisko4.3 201927.5201924.6.201923.9.201928.10.201916.12.2019
 Ľudovít Balšianka ///ospr.//
 Ing. Peter Bella  ospr. /////
 Bc. Miriam Tomková/////ospr.
 Ľuboš Koškár /////ospr.
 Ivana Koťková/ospr.ospr.//ospr.
 MVDr. Viera Milanová //////
 Jaroslav Vavák/   ospr.ospr.///