Preskočiť na obsah

Zaujímavosti

Čestné občianstvo

Dňa 18. januára 1938 bolo rozhodnutím obecného zastupiteľského zboru obce Podhradie udelené čestné občianstvo pánovi predsedovi vlády Dr. Milanovi Hodžovi. A to uznesením číslo 1/38, ktoré doslovne znie:
Obec. zast. sbor v Podhradí s radosťou si osvojuje návrh starostu a s nadšením jednohlasne udeľuje čestné občianstvo pánu predsedovi vlády Dr. Milanovi Hodžovi.