Preskočiť na obsah

Obecný úrad

Kontakt

Obec Podhradie Ulica 1.mája 194/61 038 52 Podhradie

IČO: 00316831
DIČ: 2020594906

043/4293 452
starosta@podhradie-martin.sk

Otváracie hodiny

Pon  8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Ut  13:00 – 15:30
Str  9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štv  Nestránkový deň
Pia  8:00 – 13:00

Kancelária: 0911 286 928

Bankové spojenie: Prima banka 

Zamestnanci obce

Jaroslav Volna

Správca budov

Petra Vojtová

Referentka obecného úradu

ekonom@podhradie-martin.sk

Alena Bačová

Referentka obecného úradu

matrika@podhradie-martin.sk

Antónia Gallová

Upratovačka

Materská škola

Andrea Vaňková

poverená riadením MŠ

materskaskola@podhradie-martin.sk

Ivana Adamovská

vedúca školskej jedálne

veducasj@podhradie-martin.sk

V prípade vašej mimoriadnej potreby riešenia vášho problému, volajte na tel. číslo: 0907 836 293.

Vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žúmp si môžete objednať na tel.č.: 0918 596 992 – Turvod  a.s.