Preskočiť na obsah

VZN č. 34. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO