Preskočiť na obsah

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v lokalite ulice 9.mája v Podhradí.