Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 272020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce