Preskočiť na obsah

Dodatok č. 3 VZN Č.312019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podhradie