Preskočiť na obsah

Pozvánka na prípravné konanie pozemkových úprav v k.ú. Podhradie nad Váhom, dňa 27.5.2024 o 17,30 hodine v sále kultúrneho domu v Podhradí

Zverejnené 21.5.2024.

Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie v súvislosti s nariadeným konaním o začatí pozemkových úprav v k.ú. Podhradie nad Váhom, zvoláva v spolupráci s obcou Podhradie verejné zhromaždenie za účelom informovanosti účastníkov konania o plánovaných pozemkových úpravách v k.ú Podhradie nad Váhom, ktoré sa uskutoční dňa 27. 5. 2024 o 17,30 hodine v sále kultúrneho domu v Podhradí