Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 232015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp