Preskočiť na obsah

Dodatok k VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov