Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny


Voľby do samosprávnych krajov 2017

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja zasiela1) podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov:

Volebný obvod č. 6

 

Meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany 3)

 

1. Svetana Angelová, 64 r., bioenergoinformatička, Príbovce, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

2. Patrik Antal, 44 r., starosta obce, Rakovo, nezávislý kandidát

3. Štefan Balošák, Mgr., 44 r., riaditeľ príspevkovej organizácie, Martin, Smer - sociálna demokracia

4. Marek Belák, Ing., 52 r., manažér akadémie, Martin, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

5. Katarína Boková, 35 r., špeditérka, Turčianske Kľačany, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

6. Renáta Brveníková, Mgr., 42 r., zdravotná sestra, Sučany, Doma dobre

7. Jaroslav Brzák, Ing., PhD., 36 r., starosta obce, Príbovce, nezávislý kandidát

8. Ján Burda, Ing., 54 r., manažér, Martin, Most - Híd

9. Erika Cintulová, Mgr., 30 r., starostka obce, Kláštor pod Znievom, nezávislá kandidátka

10. Martin Čanády, Ing., 39 r., riaditeľ SPF RO Martin, Turany, Slovenská národná strana

11. Tatiana Červeňová, MUDr., Mgr., MPH, MHA, 49 r., lekárka, Martin, Smer - sociálna demokracia

12. Peter Ďurica, 44 r., knihovník, Martin, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

13. Marián Fedor, MUDr., PhD., 61 r., lekár, Martin, Smer - sociálna demokracia

14. Zuzana Ficová, 42 r., farmaceutická laborantka, Martin, Doma dobre

15. Ivan Gondáš, Ing., 53 r., SZČO, Martin, Slovenská národná strana

16. Miroslav Herák, 59 r., železničiar, Martin, Komunistická strana Slovenska

17. Vladimír Homola, Mgr., 49 r., konateľ spoločnosti, Martin, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

18. Milan Horňák, Dr., 37 r., archeológ, Martin, nezávislý kandidát

19. Martin Hudec, PhDr., Mgr., 44 r., riaditeľ, Martin, Slovenská národná strana

20. Róbert Ivaška, Bc., 40 r., starosta obce, Diaková, Smer - sociálna demokracia

21. Tomáš Jedinák, 53 r., riaditeľ školskej jedálne, Martin, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova

22. Peter Kašuba, Ing., 55 r., technik, Martin, nezávislý kandidát

23. Ivan Kendra, Ing., 41 r., profesionálny vojak, Diaková, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova

24. Mikuláš Knapp, Ing., 51 r., podnikateľ v cestovnom ruchu, Martin, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova

25. Zdenko Kozák, 52 r., podnikateľ, Martin, Slovenská národná strana

26. Dušan Kričko, Mgr., 53 r., súkromný podnikateľ, Turany, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

27. Jozef Krištoffy, Ing., 30 r., SZČO, Martin, Most - Híd

28. Marián Krivuš, ThDr., 41 r., farár, Vrútky, nezávislý kandidát

29. Miroslav Litvaj, 33 r., invalidný dôchodca, Turany, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

30. Dávid Marko, Mgr., M.A. et M.A., 24 r., študent, Martin, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova

31. Marcel Maťovčík, Mgr., 45 r., prednosta Okresný úrad Martin, Martin, nezávislý kandidát

32. Miroslav Mazúr, Ing., 57 r., primátor mesta, Vrútky, nezávislý kandidát

33. Eva Milučká, Ing., 30 r., ekonómka, Martin, Slovenská národná strana

34. Jozef Petráš, JUDr., CSc., 67 r., právnik, Sučany, Smer - sociálna demokracia

35. Vladimír Polakovič, Mgr., 50 r., podnikateľ/prezident športového klubu, Martin, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova

36. Jozef Polko, MUDr., Mgr., MHA, 33 r., lekár, Martin, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova

37. Jarmila Rechtoríková, Mgr., 43 r., logistka, Martin, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova

38. Stanislav Rohoň, 49 r., starosta obce, Horný Kalník, nezávislý kandidát

39. Martin Stankovianský, 40 r., živnostník, Vrútky, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

40. Dalibor Steindl, Ing., MBA, 41 r., konateľ, Martin, Sme rodina - Boris Kollár

41. Marek Straka, Ing., 29 r., starosta obce, Slovany, Smer - sociálna demokracia

42. Dana Šinálová, Mgr., 33 r., materská dovolenka, Turčianska Štiavnička, Slovenská národná strana

43. Slavomír Šuch, MUDr., 51 r., lekár, Martin, Smer - sociálna demokracia

44. Stanislav Thomka, Ing., 33 r., konateľ spoločnosti, Martin, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova

45. Katarína Tomášová, PhDr., 41 r., vedúca zamestnankyňa MsÚ, Valča, Smer - sociálna demokracia

46. Zuzana Valocká, Ing., 48 r., starostka obce, Žabokreky, nezávislá kandidátka

47. Alexander Velitš, 20 r., študent, Folkušová, Vzdor - strana práce

48. Marek Veverica, Ing., 41 r., obchodný riaditeľ, Vrútky, Doma dobre

49. Peter Vons, PaedDr., 59 r., živnostník, Martin, nezávislý kandidát

50. František Výrostko, doc., Mgr. art., 63 r., riaditeľ SKD Martin, Martin, nezávislý kandidát

51. Branislav Zacharides, Mgr., 42 r., riaditeľ rozvojovej agentúry, Vrútky, nezávislý kandidát

52. Tomáš Zanovit, PaedDr., 34 r., učiteľ, Martin, nezávislý kandidát

53. Pavol Zemko, Mgr., 53 r., projektový manažér, Martin, nezávislý kandidát

54. Imrich Žigo, Mgr., 41 r., viceprimátor mesta, Martin, nezávislý kandidát

 

Vo volebnom obvode sa volí 8 poslancov.

Na dvore škôlky počas leta vzniklo detské dopravné ihrisko

 

Na dvore škôlky počas leta vzniklo detské dopravné ihrisko

 

Škôlkári z materskej školy v Podhradí majú o jeden dôvod navyše tešiť sa po prázdninách do škôlky. V areáli Materskej školy ich čakalo nové dopravné ihrisko.

PODHRADIE: Deň 22.9.2017 bol pre deti Materskej školy v Podhradí výnimočný. Podaním projektu v apríli 2017 získala MŠ cez grantový program „Bezpečne na cestách“ od Nadácie Volkswagen Slovakia finančnú podporu 2600€.

S elánom sa pustili do realizácie dopravného ihriska na školskom dvore MŠ. Pomocnú ruku riaditeľke materskej školy Drahomíre Ruskovej v Podhradí podali starosta obce Ing. Bohuslav Bella s pracovníkmi OcÚ, sponzori, ktorí sa na stavbe dopravného ihriska podieľali, no samozrejme nechýbala obetavá práca pani riaditeľky Materskej školy.

Konečne nastal deň slávnostného otvorenia, na ktorom starosta obce privítal, hostí, príslušníkov Policajného zboru z Martina , záchranára so záchranárskym psom, rodičov a hlavne deti z materskej školy v Podhradí a odovzadal slovo riaditeľke MŠ..

Po úvodnom príhovore pani riaditeľky Materskej školy nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky za prítomnosti starostu obce, za asistencie detí MŠ, ktoré držali pásku. Pán starosta zaželal deťom veľa pekných, ale  hlavne bezpečných jázd a dodržiavanie pravidiel pri rozvíjaní dopravnej výchovy ,ktorá je jednou z prierezových tém aj v Štátnom vzdelávacom programe a ŠkVP v MŠ.

Program pokračoval piesňou detí materskej školy s dopravným zameraním a pod vedením pani učiteliek Drahomíry Ruskovej a Aleny Roľkovej. No a potom sa už deti plnili na stanovištiach rôzne tvorivé aktivity. Nechýbali ani dopravný policajti, ktorí oboznámili deti s ich prácou a ani jazda na motorkách, kolobežkách, odrážadlách na dopravnom ihrisku, či práca na interaktívnej tabuli a pracovných listoch zameraných na dopravnú výchovu a ukážka práce záchranára Juraja Malku so jeho záchranárskym psom.

Na záver nasledovalo vyhodnotenie a všetci súťažiaci boli odmenení vecnými a upomienkovými darčekmi od spoločnosti Orange Slovensko a.s. a iných sponzorov, ktorých pani riaditeľka oslovila. Dopravné ihrisko bude slúžiť na vlastné účely pre materskú školu a počas školského roka budú prebiehať vzdelávacie aktivity.

Cieľom tejto investície je podnecovať a zvyšovať záujem detí o dopravnú výchovu, overovať vedomosti a schopnosti detí v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky, bezpečnosti cestnej premávky, ako aj znižovať dopravnú nehodovosť detí.

Dopravná akcia sa uskutočnila hlavne vďaka sponzorovi Nadácie Volkswagen Slovakia

ktorej patrí veľká vďaka.

Riaditeľka materskej školy v Podhradí : Drahomíra Rusková

 

Projekt pod názvom : „Dopraváčik Volkswagenik“

 

Pozvánka na otvorenie detského dopravného ihriska

Oznámenie o zverejnení elektronickej adresy

Doplnkové informácie

© 2008 - 2011 Obecný úrad Podhradie | Design by Lukáš Koškár | Powered by Joomla!®