VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Podhradí 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Podhradí podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Michal Bačé, 33, elektrikár, Podhradie, 9.mája 88/13, Slovenská Národná Strana

2. Miroslava Bačeová, 41, opatrovateľka, Podhradie, 1.mája 215/52, SMER – sociálna demokracia

3. Peter Bella, Ing., 32, elektrikár, Podhradie, Slatinská 128/7, nezávislý kandidát

4. Lýdia Bellová, 25, predavačka, Podhradie, Slatinská 128/7, nezávislý kandidát

5. Anna Gettová, 23, na materskej dovolenke, Podhradie, Slatinská 47, nezávislý kandidát

6. Daniel Húšťa, 51, živnostník, Podhradie, 1.mája 227/62, Kresťanskodemokratické hnutie

7. Ľuboš Koškár, 39, vedúci školiaceho strediska, Podhradie, Hôrka 255/1, SIEŤ

8. Diana Koškárová Jančíková, 41, hlavný účtovník, Podhradie, Hôrka1, nezávislý kandidát

9. Ivana Koťková, 49, ekonómka, Podhradie, 1.mája 214/50, Kresťanskodemokratické hnutie

10. Viera Lakvová, 54, administratívny pracovník, Podhradie, 1.mája 212/46, SMER – sociálna demokracia

11. Viera Milanová, MVDr., 53, veterinárny lekár – hygienik, Podhradie, Slatinská 134/6, SMER – sociálna demokracia

12. Kvetoslava Pacelová, 55, krajčírka, Podhradie, SNP 37/4, Kresťanskodemokratické hnutie

13. Marek Pisarčík, 37, technik, Podhradie, 9.mája 90/17, Slovenská Národná Strana

14. Milan Švanda, 66, dôchodca, Podhradie, Konské 2, SMER – sociálna demokracia

15. Monika Tomková, Mgr., 48, manažér vzdelávania, Podhradie, SNP 39/28, SIEŤ

Doplnkové informácie

© 2008 - 2011 Obecný úrad Podhradie | Design by Lukáš Koškár | Powered by Joomla!®