VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Podhradí 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Podhradí podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce - zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Bohuslav Bella, Ing., 56, finančný poradca, Podhradie, Mierová 12/17 , SMER - sociálna demokracia

2. Danka Cupanová, 47, odborný referent, Podhradie, 1.mája 237/72, nezávislý kandidát

3. Diana Koškárová Jančíková, 41, hlavný účtovník, Podhradie, Hôrka 1, nezávislý kandidát

4. Ján Pecko, Ing., 55, živnostník, Podhradie, 1.mája 222/87, nezávislý kandidát

 

Doplnkové informácie

© 2008 - 2011 Obecný úrad Podhradie | Design by Lukáš Koškár | Powered by Joomla!®