Rámcový návrh CP pre obdobie 2012/2013

Úrad Žilinského samosprávneho kraja odbor dopravy a regionálneho rozvoja obdržal rámcový návrh CP pre obdobie 2012/2013, ktorý zverejnil pre potreby pripomienkovania na svojej webovej stránke na adrese: http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=22652.
Vaše pripomienky k rámcovému návrhu CP 2012/2013 nám môžete zasielať na email JLIB_HTML_CLOAKING prípadne môžete Vaše pripomienky zaslať aj na adresu Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. , Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3, čo môže tiež pozitívne podporiť zapracovanie Vašich požiadaviek do nového grafikonu vlakovej dopravy.

Doplnkové informácie

© 2008 - 2011 Obecný úrad Podhradie | Design by Lukáš Koškár | Powered by Joomla!®